CHEM242 | الكيمياء العضوية 2

المركبات العضوية مثل البنزين ومشتقاته وتفاعلات الاستبدال، الجذور الحرة والدايينات، دراسة الصفات الفيزيائية وطرق التحضير والتفاعلات الكيميائية وميكانيكياتها لمركبات الألديهادات، الكيتونات، الأحماض العضوية ومشتقاتها، الأمينات، المركبات الحلقية غير المتجانسة، هاليدات الأريل، الفينولات والمبلمرات (4 ساعات نظرية). 
 

Parent Business Unit ID: