SOCI631 | نظريات في التنمية والسياسات الإجتماعية

التحليل النقدي لنظريات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الاجتماعية. نظريات التطور، نظرية التحديث، نظريةالتبعية، نظريات التخلف، نظرية النظام الاقتصادي العالمي، نظرية التطور التبعي والتبادل غير المتكافئ، نظريات العولمة وما بعد الحداثة. المنطلقات النظرية والأيديولوجية لنماذج السياسات الاجتماعية في العالم.