SOCI341 | أساليب البحث الميداني

عملية البحث المسحي: تحديد مشكلة البحث، صياغة الفرضيات، قياس المتغيرات، الصدق والثبات، الأسئلة وأنواعها، تحضير الإستبانة، العينات وأنواعها، مشاكل في جمع البيانات، تحليل البيانات، وكتابة تقرير البحث.