SOCI340 | مبادىء في الإحصاء الإجتماعي

(لا يحتسب لمن أنهى مساق STAT236)
مفاهيم إحصائية أساسية، الإحصاء الوصفي، تبويب البيانات وجدولتها، العروض البيانية الرئيسية، مقاييس النزعة المركزية، التشتت، الاحتمالات، التوزيع الطبيعي، التقدير الاحصائي، اختبار الفرضيات: اختبارات الأوساط والاستقلال، مقاييس الارتباط وتحليل الانحدار، تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب وبعض الرزم الاحصائية الجاهزة مثل الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS.