PSYC445 | ارشاد نفسي متقدم

مساق متقدم في الإرشاد النفسي، بعض نماذج الإرشاد النفسي، النموذج التحليلي، الفينومنولوجي الانساني، الجشتلطي، العقلاني-الانفعالي، والوجودي وأبعادها النظرية، المهارات الأساسية لنموذج يختار الطالب بموافقة مدرس المساق.