PSYC331 | تاريخ علم النفس وانظمته

استعراض لمدارس علم النفس عبر التاريخ، تكوين الحس التاريخي لتطور وحدة دراسة علم النفس وأساليبه وطرق دراسة هذه الوحدة ونظرة العلماء في كل حقبة تاريخية لطبيعة الانسان وسلوكه ومكوناته النفسية.