POLS231 | مقدمة في العلوم السياسية

التعريف بطبيعة العلوم السياسية، مفهوم علم السياسة، مناهج البحث والتحليل السياسي، دراسة الدولة من حيث أركانها، والنظريات المختلفة لتفسير نشأتها، ظاهرة السيادة ودور القانون في الدولة وحدود السيطرة السياسية، ووظائف الدولة وفكرة مبسطة عن تطور الفكر السياسي، وأهم المذاهب والايديولوجيات السياسية.

Parent Business Unit ID: