PHYS736 | موضوع خاص

اشتقاق قواعد فاينمان، الإلكتروديناميكا الكمية، علاقات التماثل غير الأبيلية والقوى النووية الشديدة، نظرية نويثر، حساب عناصر مصفوفات عمليات التشتت.