PHYS734 | فيزياء النواة والجسيمات الدقيقة

استقرار الأنوية، بنية النواة والنماذج النووية، استثارة النواة، النموذج البارتوني، اشكال فاينمان، عمليات التشتت عالية الطاقة وإنتاج الجسيمات، الجسيمات الأولية والقوى المتبادلة بينها، اللبتونات والكواركات، القوى النووية الضعيفة والشديدة، مباديء التماثل،  تصنيفات الجسيمات، ومقدمة لبعض التجارب التي تم بناؤها لدراسة الجسيمات والتقنيات المستخدمة في هذه التجارب.