PHED4205 | علم الاجتماع الرياضي

تعريف الطلبة بطرف التحليل الرياضي كنظام اجتماعي من خلال استخدام نظريات التمايز الاجتماعي والوظيفي للفرق والجماعات في الرياضة , توضيح ابعاد واتجاهات التطوير المستقبلي المختلفة من خلال نظريات التطور الاجتماعي التي عالجت المشاكل والتحولات التي تواجهها الرياضة كنتيجة لتطور المجتمعات , امكانية تطوير النظريات الاجتماعية لاستخدامها في دراسة الاسس التي قامت عليها الرياضة واتنباط ما سيكون عليه وضعها في المستقبل

Parent Business Unit ID: