PHED4202 | الإعلام الرياضي

جمع الأخبار الرياضية وصياغة الخبر الرياضي لإبراز الخبر الرياضي في وسائل الإعلام المرئية، المقروءة، المسموعة، هذا هو دور الإعلام في نشر الثقافة الرياضية.

Parent Business Unit ID: