PHED123 | التمرينات البدنية 1

مفهوم التمرينات البدنية والهدف منها، كتابة التمرينات، النداء، الاوضاع الاصلية والمشتقة، التمرينات الزوجية، العروض وطرق تنظيمها، التمرينات باستخدام الادوات.

Parent Business Unit ID: