PHAR232 | صيدلة فيزيائية

تطبيقات أسس الكيمياء الفيزيائية في تطوير الأدوية وجرعاتها المختلفة وتطويرها، أسس الديناميكا الحرارية والكيمياء الحركية، الذائبية، الاتزان، التوزيع، خصائص وثبات السطوح، الاتزان غير المتجانس والريولوجيا.

Parent Business Unit ID: