MUSI2221 | نظريات وصولفيج الموسيقى العربية 1

القوالب في الموسيقى العربية (سماعي، لونغة، بشرف، موشح، مقطوعة، تقسيم)، أسماء النغمات في الموسيقى العربية، تركيب المقامات العربية المعروفة مثل حسيني وآثركرد وفرح فزا وشهناز، الإملاء لصوت واحد، معرفة وتحليل الأوزان الزوجية وغير الزوجية (تتضمن الأوزان الخماسية والسباعية والثمانية)، قراءة وغناء تمارين لحنية على إيقاعات مبسطة والمقامات الاساسية مثل حجاز، راست، بيات، نهاوند، سيكاه، مع مراعاة وجود مسافات لحنية مبسطة.