MCOM7340 | هندسة البرمجيات

مقدمة عن هندسة البرمجيات، مراحل تطوير النظام و دورة حياة النظام، إدارة المشاريع، تقدير تكلفة النظام، جمع متطلبات النظام و تحليلها و إدارتها، تصميم النظام، التصميم الهيكلي، التصميم الموجة، UML، اختبار النظام و التأكد من تحقيق متطلبات النظام.