MATH631 | الجبر المجرد

نظريات التشاكل للزمر، الضرب والجمع المباشر، الزمر التبديلية منتهية التولد، فعل الزمر، الزمر من النوع P ونظريات سيلو. الزمر القابلة للحل. الحلقات، المثاليات الأولية والعظمى، حلقات كثيرات الحدود واختبارات  عدم التحليل، حلقات متسلسلات القوى، المصفوفات على حلقات تبديلية. النطاقات( نطاق مثالي رئيسي، نطاق وحيد التحليل، نطاق اقليدس).