MATH431 | المتغيرات العقدية

الأعداد العقديّة، النهايات والاتصال للإقترانات العقديّة، الاقترانات التحليلية، التكامل العقدي، المتسلسلات العقديّة، نظرية البواقي وتطبيقاتها في التكاملات الحقيقية. (3 ساعات نظرية).

Parent Business Unit ID: