JMEE6301 | منهجية البحث وآداب المهنة

تعريف البحث العلمي ومناهج البحث العلمي: الاستقرائي والاستنباطي، مراجع والاستشهادات، والمبادئ الأخلاقية في مجال البحوث والنوعية والأساليب الكمية؛ بحوث العمل والبحوث التحليلية، وتحديد البرمجيات المناسبة، وإدخال أساليب وتقنيات البحوث التجريبية، والتحليل الإحصائي. تقنيات العامة التي تنطبق على أي مشروع بحثي، بما في ذلك صياغة الأسئلة البحثية، وبناء النظرية، وتحليل البيانات، وبناء الأدلة، صلاحية تقييم والنشر.