GOVS631 | نظرية الدولة

عرض النظريات المختلفة حول الدولة، خاصة الحديثة والمعاصرة منها ومن أهمها النظرية الليبرالية الكلاسيكية، نظريات علم الاجتماع حول الدولة، نظرية النخبة والتعددية، الماركسية الكلاسيكية، الماركسية الجديدة، النقدية الفوضوية، النظرية النسوية.