ENEE3302 | أنظمة التحكم

(لطلبة هندسة الحاسوب فقط)
مدخل إلى مفاهيم التحكم الأوتوماتيكي، الأنظمة المتعددة المداخل والمخارج، أساسيات أنظمة التحكم، استجابة الأنظمة الثابتة زمنياً، الإستجابة الترددية، دراسة استقرار الأنظمة، مدخل إلى مفهوم الحال، التحكم الرقمي، أمثلة عملية على التحكم الرقمي باستخدام أنظمة الحاسوب.