ENCE5350 | هندسة المرور

عناصر هندسة المرور، مبادئ السرعة، حجم السير، حوادث الطرق، أماكن الوقوف والانتظار، سعة الطرق والتقاطعات، دراسة إشارات المرور، علامات المرور المرسومة على الطريق والإشارات الضوئية.
المتطلب السابق: ENEE2307, ENCE431