ENCE327 | مساحة لطلبة هندسة العمارة والتخطيط الفراغي

مساحة الشريط وتطبيقاتها، نظرية الأخطاء، حدود الدقة والتصحيح، طرق الرفع والتوقيع، مساحة التسوية مبادئها وتطبيقاتها والميزانية، أجهزة قياس الزوايا، الاتجاهات، المساحة التاكيومترية، أجهزة قياس المسافات وتطبيقاتها، الاحداثيات الأفقية، المضلعات، حساب الحجوم، الخرائط الطبوغرافية.