EDUC7301 | أسس تعليم الرياضيات

دراسة طبيعة التخصص والبحث العلمي فيه بما في ذلك بعض الجوانب الهامة في تاريخ وفلسفة واجتماعيات المعرفة والبحث العلمي. علاقة موضوع التخصص بالمجتمع، التطور الذهني والأسس النفسية لتعلم وتعليم التخصص. تطور مناهج ونظريات وتعلم وتعليم التخصص.
7301EDUC     أسس تعليم الرياضيات
7302EDUC     أسس تعليم العلوم
7303EDUC     أسس تعليم اللغة الانجليزية