EDUC4328 | مناهج وطرق تدريس طلبة التربية الخاصة

تكييف المنهاج لمراعاة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، الاستراتيجيات البديلة لتعليم طلبة التربية الخاصة، ادارة الغرفة الصفية، الاختبارات وطرق (القياس والتقويم لطلبة التربية الخاصة) بناء البرنامج التربوي الفردي كمنهج لطلبة التربية الخاصة.

Parent Business Unit ID: