ECON3311 | الأقتصاد التحليلي الجزئي 1

نظرية تحديد السعر مع التركيز على الناحية التطبيقية، نظرية سلوك المستهلك، منحنيات السواء وتطبيقاتها المختلفة، نظرية المنشأة، دوال الإنتاج والتكاليف، توازن المنشأة في أسواق المنافسة الحرة، الاحتكار، احتكار القلة، المنافسة الاحتكارية، مقدمة في دراسة عوامل الإنتاج.
 

Parent Business Unit ID: