CHEM6331 | الكيمياء الفيزيائية المتقدمة

تطبيقات الثيرموديناميكا الاحصائية، دوال التجزئة لأشكال الطاقة المختلفة، الاحتمالات والاحصاء، الطاقة الداخلية، طاقة جيبس الحرة، الإنتروبيا، الإتزان الكيميائي، سرعة التفاعلات الكيميائية، آليات التفاعلات المعقدة وطرق استنباطها. نظرية الحالة الانتقالية والإنعكاسية على المستوى الميكروسكوبي، التفاعلات المتسلسلة، التفاعلات في المحاليل.