CHEM322 | مختبر الكيمياء الفيزيائية 2

حساب المحتوى الحراري باستخدام ضغط بخار السوائل النقية، تأثير القوة الأيونية على معدل التفاعل، موصلية المحاليل، حساب معدل التحلل ل (tris (1,10-phenanthroline iron(II، دراسة مخطط الطور الثنائي، قياس اللزوجة للسوائل، تحديد سرعة التفاعل لتحلل السكروز، دراسة طيف حمض الهيدروكلوريك، قياس التوتر السطحي للمحاليل، الخواص التجميعية (انخفاض درجة التجمد) (ساعة نظرية واحدة و 3 ساعات عملية).

Parent Business Unit ID: