BUSA633 | إدارة تسويق

تحليل السوق والبيئة، إدارة العمليات التسويقية، عناصر المزيج التسويقي (السلعة، التسعير، قنوات التوزيع، الدعاية والإعلان)، تخطيط وتصميم استراتيجيات التسويق، تطبيقات على التسويق.