BIOL333 | الأحياء الجزيئية

تركيب المادة الوراثية ووظائفها، تصنيع البروتينات وتنظيمها، تضاعف المادة الوراثية في الخلايا المختلفة، عملية تناسخ المادة الوراثية، الشيفرة الوراثية، التغيير الجيني، الطفرة الوراثية، ونقل الجينات الوراثية داخل النوع الواحد وبين الأنواع المختلفة من الكائنات الحية (3 ساعات نظرية).