BIOL331 | علم الوراثة

الانقسام غير المباشر والمنصّف للخلايا الحيوانية والنباتية، الوراثة المندلية وغير المندلية، ظاهرة عبور الجينات وأبعادها، توريث الجينات المرتبطة بالجنس، الصفات الكمية وكيفية توريثها، التركيب البيوكيميائي للعوامل الوراثية، أشكال الطفرات الوراثية وأسبابها، الوراثة الجزيئية ووراثة المجتمعات للكائنات الحية المختلفة (3 ساعات نظرية).