ASDS6301 | مقدمة في الإحصاء التطبيقي

أنواع وطرق عرض البيانات، الإحصائيات الوصفية، جداول التقاطع الثنائية والمتعددة، مربع كاي لفحص العلاقة بين متغيرات نوعية،مقدمة في الإحتمالات، بعض التوزيعات الاحتمالية المتصلة والمنفصلة، توزيع ذات الحدين، توزيع بواسون، التوزيع الطبيعي، التوقع، التباين، توزيعات المعاينة، التقدير بنقطة والتقدير بفترة ثقة، اختبار الفرضيات،تطبيق باستخدام برمجيات إحصائية.