ARAB2390 | العروض والقافية

نشأة علم العروض، مقاطعه، الكتابة العروضية، أقسام بحور الشعر، الزحافات والعلل، وغير ذلك. البحور العروضية في الشعرين القديم والحديث، أوزان شعر التفعيلة، التجديد في موسيقى الشعر العربي، آراء الباحثين في العروض العربي، طبيعة أوزان شعر التفعيلة والآراء حولها. ونشأة علم القافية، تعريفه، حروف القافية، حركاتها وعيوبها. تجديد القوافي وتنوعها في المزدوج، المربع، المخمّس، المسمّط، الموشح،الشعر المرسل، أنواع القافية في شعر التفعيلة.