ARAB236 | علم الدلالة والمعاجم العربية

التعريف بعلم الدلالة: تاريخه ومناهج دراسة المعنى، بعض القضايا الدلالية مثل: الوحدات الدلالية، تعدد المعنى ومشكلاته، المشترك اللفظي والترادف والأضداد، دلالة المقال ودلالة المقام، المعاجم العربية وكيفية استعمالها، أشهر المدارس المعجمية العربية وتطور التأليف المعجمي في العربية، مشاكل المعجم العربي وسبل تطويره.