ARAB235 | الأدب في صدر الاسلام والعصر الاموي

دراسة الأدب بقسميه الشعر والنثر منذ صدر الإسلام وحتى نهاية العصر الأموي، استمرارية حياة الشعر ودوره في الحياة الجديدة التي بدأت بانتشار الإسلام وتحول العرب إليه، أثر الإسلام في الشعر وخاصة شعر الفتوح الإسلامية، تطور فن الخطابة، دراسة الحياة الاجتماعية في العصر الأموي، تمازج الثقافات وانتشار الغناء وانعكاس ذلك كله على الشعر.