ARAB234 | الأدب في العصر الجاهلي

مدخل إلى دراسة العصر الجاهلي، تعريف الأدب العربي وتقسيم عصوره، تعريف الجاهلية وتحديد عصرها، حياة العرب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، المقارنة بين حياة عرب الجنوب وحياة عرب الشمال، دراسة الشعر الجاهلي من خلال الظواهر الاجتماعية، ظاهرتي الصعلكة والفروسية، تحليل نصوص جاهلية من المعلقات أو المفضليات أو الأصمعيات أو دواوين الشعراء الجاهليين، دراسة النثر الجاهلي من خلال الأمثال والخطب.