AMHI734 | التاريخ الإجتماعي في العالم العربي الحديث

التحولات الاقتصادية وانعكاساتها على البنى العائلية والطبقية القديمة وتطور النظرة تجاه المرأة العربية، التنظيمات والإصلاحات في النصف الأول من القرن التاسع عشر وأثرها على البنى الاجتماعية، تراجع البداوة والتحول إلى الاستقرار الزراعي والمدني، التحولات الاقتصادية وواقع الطبقة الوسطى، دراسة الأشراف والأعيان منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، الهجرة الداخلية والتشكل الطبقي في المجتمع العربي، الثأر العائلي.