ENPL3341 | التخطيط العمر اني 2

(لطلبة الهندسة المعمارية)المبادئ والنظريات الاساسية للتصميم العمراني وكيفية بداياته وتطوره، العلاقة ما بين التصميم العمراني ومواضيع اخرى مثل التخطيط والعمارة والمشهد واحكام البناء وتشريعاته والسلوك الانساني، العوامل المؤثرة على تشكل البيئة العمرانية المبنية وتطورها من منظور فيزيائي واجتماعي واقتصادي

Parent Business Unit ID: