"Al Shouli" earns Jiu-Jistu Black belt

Professor of physical education in Birzeit University Rami Shouli has earned the Brazilian Jiu Jitsu black belt at the World Jiu-Jistu Championship in Dubai. More than 7000 player participated in the Championship from over 100 countries. 

Shouli was the first to bring the Jiu-Jistu to Palestine through the Source School in Ramallah.