SOCI734 | النوع الإجتماعي والتنمية

النوع الاجتماعي كأحد أسس التنظيم والتمايز الاجتماعيين، وكأحد أبعاد التحليل في العلوم الاجتماعية.  التوجهات النظرية والمنهجية الرئيسية لدراسة النوع الاجتماعي والتنمية، مع التركيز على تجارب عالمية في توظيف هذه التوجهات في تحليل ومعالجة قضايا تنموية أساسية مثل الفقر، المشاركة السياسية، العلاقة بالقوى العاملة، التعليم، سياسات إعادة الهيكلة، والمسالة السكانية.