SOCI633 | أساليب البحث الكمي

قضايا أساسية في تصميم البحث الاجتماعي وطرق تحليل البيانات الكمية. إشكاليات منهجية في مراحل البحث المختلفة: تحديد مشكلة البحث، صياغة الفرضيات، القياس، المعاينة، جمع البيانات، تحليل البيانات وتفسير النتائج، منطق ربط النظريات الاجتماعية بالمعطيات. تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب والرزم الإحصائية الجاهزة مثل الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).