SOCI338 | نظريات علم الاجتماع المعاصرة

محاولات التجديد في القرن العشرين واستحداث منطلقات جديدة في تصور المجتمع وتحليله، محاولات التوفيق والدمج بين النظريات المختلفة وتشعب الفكر السوسيولوجي وتياراته خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، البنائية الوظيفية، التيارات الماركسية المتجددة، البنيوية، الفينومينولوجيا والاثنوميثودولوجيا ونظريات الحداثة وما بعد الحداثة والتنمية.