SOCI333 | علم الاجتماع الحضري

نشوء وتطور المدن، مع التركيز على المدن المعاصرة في المجتمعات الصناعية والعالم الثالث، معالجة قضايا الهجرة من الريف الى المدينة وترييف المدن وانتشار الأنماط الحضرية في التجمعات الريفية والبدوية، توسع قطاع الخدمات، أنماط العلاقات الاجتماعية في المدينة، أنماط السكن المختلفة، تنظيمات اجتماعية وسياسية حضرية.