RENE6310 | اساليب البحث وطرق الكتابة العلمية

مقدمة في أساليب البحث العلمي. الطرق الكيفية والكمية في البحث. كتابة تقرير عن عملية لإنتاج الطاقة المتجددة.  كتابة مقترح تمويل. كتابة مقترح رسالة علميه. كتابة ورقة بحث، مراجعة ورقة بحث، تحضير براءة اختراع، استخدام برامج لاتكس وكوريل درو وماتلاب، استخدام المكتبة والمراجع واخلاقيات الكتابة، عرض ورقة بحث.