PUBA334 | السلوك التنظيمي

النظريات السلوكية، تحليل سلوك الأفراد في التنظيم، الإدراك والتعلم، الشخصية والفروقات الفردية، التحفيز، سلوك الجماعة، تطوير الفريق، عمل الفريق وديناميكيته، الهيكل التنظيمي، القيادة والإشراف، القوة والسلطة، الاتصال، الثقافة التنظيمية، إدارة النزاع والتفاوض، إدارة التغيير.
 

Parent Business Unit ID: