PSYC431 | علم نفس الشخصية

مناقشة النماذج النفسية حول طبيعة الإنسان ونظريات الشخصيةلمدارس علم النفس المختلفة بما في ذلك النظرية التحليلية ونظرية المجال ونظرية تحقيق الذات والنظرية الوجودية، عملية تطور الشخصية وسماتها وأبعادها البيولوجية والإجتماعية والثقافية.