PSYC339 | ارشاد نفسي / مهني

النظريات الأساسية للتطور المهني بما فيها نظريات الشخصية والتطور، أدوات القياس للتطور المهني، استخدام الأدوات الملائمة لترشيد المنتفع في اتخاذ القرارات المهنية.