POLS238 | نظرية العلاقات الدولية

التعريف بالعلاقات الدولية مناهج دراستها ونظرياتها، من حيث المدارس المختلفة والمناهج التي تتبناها هذه المدارس، التركيز على التطور الذي مرّت به العلاقات الدولية، وتناول مناهجها كمنهج توازن القوى، والنظرية الواقعية، النظرية الليبرالية، ونظرية اللعبة، نظرية النسق الدولي وغيرها من النظريات في مجال دراسة العلاقات الدولية.
 

Parent Business Unit ID: