PHYS733 | فيزياء الحالة الصلبة

تركيب ومبنى المادة المكثفة وتشتت الجسيمات المختلفة منها، مبنى الحزم الالكتروني للجوامد، حركة إلكترونات الحزم في مجالات خارجيّة، الموصلية المفرطة، المغناطيسية، الخواص العازلة للمواد.