PHYS621 | الفيزياء الرياضية 1

تحليل المتجهات و الموتَّرات ، تقطير المصفوفات، دوال المتغير المركب وحساب البقايا، نظرية شتورم- ليوفيل، دوال جاما وبيتا