PHYS332 | النظرية الكهرومغناطيسية 2

الأمواج الكهرومغناطيسية في الأوساط اللانهائية والمحدودة، النظرية المجهرية للمواد العازلة والمغناطيسية والإنتشار البصري، الإشعاع، الكهروديناميكا وصياغتها النسبية. (3 ساعات نظرية).

Parent Business Unit ID: